Incoterms 2010 – Dansk Kommentar

720.

I tilslutning til Incoterms 2010 tog Dansk Erhverv initiativ til udarbejdelse af en kommenteret udgave af publikationen. Udviklingen i transportmønsteret, nye regler om sikkerhedsgodkendelse af varer indenfor eksport og import og nye regler for international vareforsikring har betydet, at der er behov for at udarbejde en ny kommentar til Incoterms 2010 regler. Kommentaren beskriver bl.a. Incoterms reglernes tilblivelse og formål, opbygning og anvendelse, generel gennemgang af de 10 emner, der er reguleret i Incoterms 2010, fremstilling af forsikringsretlige emner samt gennemgang af de enkelte Incoterms 2010 regler.

400 DKK eksl. Moms og Porto