Incoterms 2010 – Dansk Kommentar

720.

OBS! Incoterms 2010 er erstattet af Incoterms 2020. Der er pt. ingen planer om udgivelse af en kommenteret version af Incoterms 2020.

I tilslutning til Incoterms 2010 tog Dansk Erhverv initiativ til udarbejdelse af en kommenteret udgave af publikationen. Udviklingen i transportmønsteret, nye regler om sikkerhedsgodkendelse af varer indenfor eksport og import og nye regler for international vareforsikring har betydet, at der er behov for at udarbejde en ny kommentar til Incoterms 2010 regler. Kommentaren beskriver bl.a. Incoterms reglernes tilblivelse og formål, opbygning og anvendelse, generel gennemgang af de 10 emner, der er reguleret i Incoterms 2010, fremstilling af forsikringsretlige emner samt gennemgang af de enkelte Incoterms 2010 regler.

300 DKK eksl. Moms og Porto