Incoterms 2020 Rules (Eng)

723E.

Udgivelsesdato: 10. september 2019

De nye Incoterms® regler træder i kraft pr. 1. januar 2020. Fra denne dato bør enhver købs- og salgskontrakt henvise til Incoterms®2020 reglerne.

Incoterms®2020 indeholder de nye ICC regler for anvendelse af de 11 Incoterms® salgsklausuler. Den tager højde for den seneste udvikling i handelssædvane og opdaterer og samler nogle af de tidligere regler.

En dansk oversættelse er under udarbejdelse og ventes pt. udgivet i efteråret 2019.

380 DKK eksl. Moms og Porto