Incoterms 2020 Rules (Engelsk)

723E.

De nye Incoterms® regler trådte i kraft 1. januar 2020. Fra denne dato bør enhver købs- og salgskontrakt henvise til Incoterms®2020 reglerne.

Incoterms®2020 indeholder de nye ICC regler for anvendelse af de 11 Incoterms® salgsklausuler. Den tager højde for den seneste udvikling i handelssædvane og opdaterer og samler nogle af de tidligere regler.

Den danske oversættelse ventes på lager ca. 15. februar 2020.

380 DKK eksl. Moms og Porto