ICC Model International Sale Contract

738 E.

Publikationen ”ICC Model International Sale Contract” er især rettet mod de brancher, der beskæftiger sig med import/eksport, samt med salgstransaktioner af grænseoverskridende karakter. Bogens fokusområder inkluderer bl.a. generelle karakteristika ved kontrakter; opsigelse af kontrakter; konfliktløsning mm. Denne opdaterede version inddrager de seneste udviklinger indenfor International Business og Trade Finance, og omfatter ICC’s Incoterms 2010 og Bank Payment Obligation (BPO) regler.

585 DKK eksl. Moms og Porto