Expedited Rules in International Arbitration – Dossier XVI

793 E.

Redigeret af Laurent Lévy og Michael Polkinghorne

De ændrede ICC-voldgiftsregler trådte i kraft den 1. marts 2017. De omfatter en ICC-fremskyndet procedure, der automatisk finder anvendelse på sager med et beløb på under 2 mio. USD, medmindre parterne udtrykkeligt udelukker det.

Dette dossier XVI fra ICC Institute of World Business Law udforsker nogle af de måder og midler til at gennemføre sagen inden for en rimelig tid uden at bringe den rette proces i fare.

Fremskyndede voldgiftsprocedurer er ikke nyt og findes allerede på områder som domænenavn og sportstvister. Læsere vil kunne udforske i detaljer hvilken erfaring der har lært Laurent Lévy og Michael Polkinghorne på disse to områder.

I bogen undersøges også de specifikke spørgsmål om muligheden for afsigelse af voldgiftskendelser uden mundtlig forhandling – og disses fuldbyrdelse. Forfatterne ser tilbage gennem historien og ser således på hvordan man kan lære af fortiden med henblik på fremtiden.

560 DKK eksl. Moms og Porto