Arbejdet i kommissionerne

Commission on Environment and Energy (Kommission for energi og miljø)
I juni 2015 udkom den nye udgave af ICCs charter for bæredygtig udvikling. Charteret giver værktøjer til hvordan man helt konkret som virksomhed kan lave en bæredygtig strategi. Den nye udgave er blevet opdateret med bidrag fra en række internationale virksomheder og eksperter, og afspejler en mere helhedsorienteret tilgang til emnet. Charteret guider til hvordan man som virksomhed kan gøre bæredygtighed til et værdiskabende element både i udviklingen af nye produkter og services, men også ved fx ansættelsen af nye medarbejdere. Se charteret, ved at klikke her. ICC har været med til at gøre opmærksom på virksomheders potentiale til at sikre en bæredygtig udvikling i samfundet siden 1972, hvor ICCs internationale center for industri og miljø blev oprettet, lang tid før man i regi af FN begyndte at have fokus på klimaet.

Banking Commission (Bank kommission)
Kim Sindberg er blevet valgt som ekspert i DOCDEX (Documentary Credit Dispute Resolution Expertise) i regi af ICC. Som ekspert deltager han i den globale arbejdsgruppe og skal bl.a. bistå i voldgiftsbeslutninger og revidere DOCDEX-reglerne. Jakob Ingerslev er formand for det danske Trade Finance forum, som er en skyggekommission til bank kommissionen.

Commission on Corporate Responsibility & Anti-corruption (Kommission for CSR og anti-korruption)
Kommissionen har gennem det sidste år arbejdet med at lave en guide til små og mellemstore virksomheder, om hvordan de kan sikre sig social ansvarlighed og undgå korruption, når de indgår aftaler og handler med tredjeparter. Guiden har især fokus på begrebet rettidig omhu, ”due dilligence”, som dækker over de nødvendige undersøgelser som man som virksomhed skal foretage af en tredjepart, inden man indgår en aftale. Guiden er tænkt som et konkret værktøj, som skal give svar på hvornår det er nødvendigt med rettidig omhu og hvordan man kan lave den bedst mulige aftale, som sikrer et godt samarbejde og samtidig minimerer risikoen for korruption.

Commission on Taxation (Kommission for skat)
Kommissionen arbejder lige nu med OECDs projekt om Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), som har fokus på internationale firmaers skattebetaling. Projektet om BEPS skal finde en global løsning på udfordringen med udnyttelsen af skatteregler på tværs af grænser. Samtidig sørger ICC også for at gøre opmærksom på at langt størstedelen af virksomhederne følger skattereglerne, og det har stor prioritet for ICC at disse virksomheder ikke kommer til at lide under eventuelt nye regler.