Tilbud

We Must Talk Because We Can

695 E.

Næsten alle internationale IP stridigheder er komplekse. Forsøg på at mægle i disse stridigheder fungerer bedst når alle parter er grundigt forberedt, og villige til at indgå i en forhandling. I denne publikation fokuseres der på processen omkring mæglingen og på mægleren selv, klienten og domstolen. Mægling er – ifølge Hr. Plant – en interessebaseret forhandling, faciliteret af en tredjeperson – mægleren. Publikationens mål er at hjælpe dig – hvad end din rolle er – til at forberede dig til og indgå i sådan en mægling på så produktiv en måde, som muligt.

510 DKK 400 DKK eksl. Moms og Porto