The Application of Substantive Law by International Arbitrators

753 E.

ICC publikationen “The Application of Substantive Law by International Arbitrators” undersøger hvilke problemstillinger, der kan opstå, når internationale voldgiftsmænd benytter nationale regler.
Voldgiftsmænd må finde den rette balance mellem mange modstridende behov fra sag til sag, hvor alle relevante omstændigheder tages i betragtning. Publikationen giver et indgående indblik i de praktiske problemstillinger, som man kan møde, når der er konflikt mellem lovgivningen og behovene ved international handel.

510 DKK eksl. Moms og Porto