Multiparty Arbitration, 2010

701 E.

I nutidens interdependente verden bliver kommercielle transaktioner, hvor multinationale selskaber ofte er involveret, stadigt mere komplekse. Derfor er de stridigheder der kan opstå ofte forbundet med adskillige kontrakter og parter. I disse tilfælde opstår fx spørgsmålet om voldgiftsaftaler kan blive udvidet til også at omfatte parter som ikke har underskrevet aftalen?
Hvis forskellige voldgiftssager skal startes, kan de forskellige sager så konsolideres og under hvilke betingelser? Hvordan håndterer man disse komplekse og parallelle sager og sikrer den bedste administration af retten?
Denne publikation søger at befordre refleksionen over disse spørgsmål og mange andre, som opstår i komplekse voldgiftssager med flere parter og kontrakter.

585 DKK eksl. Moms og Porto