Incoterms 2010 – Engelsk version

715E.

INCOTERMS regler er en central ICC publikation, der indeholder en forklaring på, hvad der ligger i en række standard klausuler, der benyttes i varehandlen for at beskrive reglerne for varens levering, deling af omkostninger og risikoovergang samt fordeling af andre forpligtelser mellem sælger og køber.
ICC har udarbejdet og offentliggjort INCOTERMS regler i mere end 70 år, hvor af Incoterms 2010 er den seneste version. Incoterms 2010 regler afspejler den nyeste udvikling og giver vejledning til gavn for alle, der agerer i internationale handels forhold.

320 DKK eksl. Moms og Porto