Drafting and Negotiating International Commercial Contracts

788 E.

Globaliseringsfremvæksten har gjort internationale kommercielle aftalekontrakter uundværlige for de fleste virksomheder med udenlandske handelsaktiviteter. Ofte opleves de internationale kontrakter dog som relativt komplekse og svært tilgængelige for mange virksomheder og deres juridiske rådgivere. Denne opdaterede version af ”Drafting and Negotiating International Commercial Contracts” giver et godt overblik over de grundlæggende krav og betingelser, som internationale kommercielle kontrakter bør indeholde. Følgende elementer indgår: valg af jurisdiktion, international voldgift, internationale kontraktudarbejdelsesprocedurer mm. Yderligere indeholder denne publikation en detaljeret analyse af selve forhandlingsprocessen omkring internationale kontrakter, hvor modelkontrakter udarbejdet af ICC præsenteres.

965 DKK eksl. Moms og Porto