ICC Danmark

Mere effektivitet, gennemsigtighed og mangfoldighed i ICC-voldgift

ICC’s internationale voldgiftsdomstol er den mest foretrukne voldgiftsinstitution i verden – især for komplekse internationale konflikter – på grund af dets unikke track record, global kvalitetssikring og kvalitetskontrol.

Den 7. udgave af ICC MENA-konferencen om international voldgift finder snart sted i Abu Dhabi. Med baggrund i voldgiftsorganisationernes rolle i udviklingen af ​​international voldgiftspraksis lægger Roland Ziade og Andrew Plump op til drøftelse af den seneste udvikling i ICC-voldgift.

ICC Domstolen har for nylig vedtaget endnu flere initiativer til forbedring af effektivitet, gennemsigtighed og mangfoldighed. Flere af initiativerne blev medtaget i ICC’s voldgiftsregler i 2017; andre er blevet kommunikeret gennem opdateringer til ICC’s note til parterne og voldgiftsretten om voldsadfærd. Læs mere.

Effektivitet

Voldgiftsdomstolens effektivitetsinitiativer har haft en tydelig effekt. I forhold til de fremskyndede procedurebestemmelser, der blev indført i 2017, vil tvister i et beløb mindre end 2 mio. USD blive løst inden for seks måneder, og en reduceret gebyrskala vil gælde – medmindre parterne er enige om at fravælge en sådan procedure. Disse bestemmelser giver ICC-retten mulighed for at betjene et større spektrum af brugere på en effektiv, omkostningseffektiv måde. I 2018 alene var der 115 sager under den fremskyndede procedurer. Desuden blev der indgivet 21 sager i sidste år under ICC Emergency Arbitrator Procedure, som blev indført i 2012 for at øge effektiviteten og hastigheden af ​​voldgiftssager.

Et af initiativerne var stramning af frister. ICC-regler fra 2017 kræver, at det underskrevne mandat forelægges for sekretariatet inden for en måned (i stedet for to) af datoen for fremsendelse af sagen til domstolen. Der er også fremkommet et øget pres på voldgiftsmændene for at opfylde initiativet. I 2016 begyndte ICC Domstolen at sanktionere voldgiftsmænd for manglende overholdelse ved at sænke deres gebyrer og dertil belønne særligt hurtige voldgiftsmænd med øgede aflønning.

Gennemsigtighed

ICC’s Note 2019-version indeholder en forbedret protokol for at sikre voldgiftsmænds uafhængighed og upartiskhed. Voldgiftsmænd forventes ikke alene at fremlægge oplysninger om parterne i tvisten, men også specifikt med hensyn til ikke-parter med interesse for udfaldet. Hvad angår investeringsvoldgift opfordres de potentielle voldgiftsmænd til at oplyse alle de investeringsaftaler, hvor de optrådte som rådgiver, voldgiftsmand eller ekspert.

Derudover præciserer den seneste version af ICC Note hvilken type opgaver sekretærer har lov til at gennemføre, herunder udarbejdelse af korrespondance til parterne og udarbejdelse af udkast til procedureordrer og visse proceduremæssige og faktuelle opgaver. Dette hjælper med at sikre bedre klarhed, sammenhæng og gennemsigtighed i de administrative sekretærers rolle.

Mangfoldighed

For at fremme mangfoldighed i fht. køn, alder og nationalitet har ICC Domstolen siden 2016 offentliggjort voldgiftsmænds navne og nationalitet i afventende og afsluttede sager. Fra 1. juli 2019 offentliggør ICC Domstolen også navnene på partiets rådgiver og den berørte sektor.

ICC Domstolens mål om ligestilling mellem køn blev allerede opnået i 2018. Nye statistikker viser en stabil vækst i antallet af kvindelige voldgiftsmænd, kvindelige dommere i ICC-domstolen og blandt parterne. Der er samtidig en stigning i både antallet af yngre udøvende voldgiftsmænd og medlemmer af Domstolen.

Med hensyn til regional mangfoldighed blandt voldgiftsmændene dominerer europæerne stadig, men et stigende antal kommer fra andre regioner, herunder Mellemøsten og Afrika.

Alle disse nylige ændringer og tendenser afspejler ICC Rettens fortsatte engagement i at strømline voldgiftsprocessen og løse de udfordringer, som Domstolen står over for i dag. Det sker dels for at opretholde og dels øge sin legitimitet som et middel til at løse internationale forretningstvister

Flere nyheder

Incoterms® 2020 KURSER

Tid: Foråret 2022 – reservér plads på info@iccdanmark.dk Sted: Scandic Sydhavnen Hotel, Sydhavns Plads 15, 2450 København ICC Danmark seminar for øvede brugere om ændringerne i Incoterms® 2020 V/ kursusleder advokat Ulla Fabricius, Njord Law […]

Læs mere
Incoterms-seminar i din virksomhed?

Ønsker jeres virksomhed et skræddersyet hel- eller halvdagsseminar for medarbejdere og interessenter, er I velkomne til at rette henvendelse til ICC Danmark for et konkret tilbud: info@iccdanmark.dk

Læs mere
INCOTERMS 2020 – HVAD ER NYT?

INCOTERMS 2020 er trådt i kraft og erstatter dermed 2010-versionen. Af Ulla Fabricius – leder af den danske ICC drafting gruppe og partner i Njord Law Firm. ÆNDRINGER DU BØR VÆRE OPMÆRKSOM PÅVed første øjekast […]

Læs mere
Update: Incoterms® 2020

De nye Incoterms® regler træder i kraft pr. 1. januar 2020. Fra denne dato bør enhver købs- og salgskontrakt henvise til Incoterms®2020 reglerne. Den engelsksprogede version Incoterms®2020 – Rules kan bestilles i ICC Danmarks webshop. […]

Læs mere
Danske virksomheder styrker ulande med frihandel

Onsdag den 13. marts 2019 afviklede ICC Danmark, Udenrigsministeriet, Danske Rederier og Mærsk et roundtable-møde om at engagere flere danske virksomheder i en offentlig-privat alliance, der hjælper ulande til at fjerne helt konkrete forhindringer for […]

Læs mere