Bestyrelse

ICC Danmarks bestyrelse

ICC Danmarks bestyrelse består af repræsentanter fra hovedorganisationerne Dansk Industri, Dansk Erhverv, Danske Rederier samt Landbrug & Fødevarer.

Bestyrelsen er ansvarlig for ICC Danmarks strategi og handlingsplan og vedtager alle de beslutninger, som relaterer sig til organisationens finansielle anliggender. Én gang årligt afholdes der generalforsamling, som samtidig udgør organisationens årlige bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmødet er forbeholdt ICC Danmarks bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen pr. 5. april 2019

Formand Asger Krogsgaard