Bestyrelse

ICC Danmarks bestyrelse består af repræsentanter fra hovedorganisationerne Dansk Industri, Dansk Erhverv, Danske Rederier samt Landbrug & Fødevarer.

Bestyrelsen er ansvarlig for ICC Danmarks strategi og handlingsplan og vedtager alle de beslutninger, som relaterer sig til organisationens finansielle anliggender. Én gang årligt afholdes der generalforsamling, som samtidig udgør organisationens årlige bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmødet er forbeholdt ICC Danmarks bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen

Formand Asger Krogsgaard (Landbrug & Fødevarer)

Søren Søndergaard (Landbrug & Fødevarer)
Anne Lawaetz Arhnung, adm. direktør (Landbrug & Fødevarer)

Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør (Dansk Industri)
Thomas Bustrup, International direktør & COO (Dansk Industri)

Anne H. Steffensen, adm. direktør (Danske Rederier)
Jacob Meldgaard, formand (Danske Rederier)

Jens Mathiesen, formand (Dansk Erhverv)
Henrik Kirketerp (Dansk Erhverv)

ICC Danmarks sekretariat
Generalsekretær Brian Mikkelsen, adm. direktør (Dansk Erhverv)
Sekretariatschef Christian Sestoft