ICC Danmark

S & P Global: Erhvervslivet melder klar til kamp mod klimaforandringer

Udstedelsen af ​​grønne obligationer er næsten fordoblet i 2016 og nåede op på US$ 95,6 mia. Flere og flere nationale regeringer opstiller CO2-reduktionsmål, som imødegås af erhvervslivet. Virksomheder bliver mere og mere interesserede i grøn økonomi.

S & P Global Inc. er et amerikansk børsnoteret selskab med hovedkontor i New York. Dets primære forretningsområder er finansiel information og analyse. S & P Global leverer uafhængige ratings, benchmarks, analyser og data til kapital- og råvaremarkederne over hele verden.

Forandringsfaktorer
Virksomheder verden over står i stigende grad over for konsekvenserne af ekstreme klimaændringer, vejrforhold og gradvise klimaændringer som følge af drivhusgasser. Det påvirker arealanvendelse, havniveau, beskæftigelse og økonomisk aktivitet for virksomheder, som i stigende grad bliver mere og mere bekymrede for at håndtere miljøeksponering.

Paris-aftalen fra 2015 havde et mål om at reducere den globale opvarmning til en stigning under 2°C, som er blevet ratificeret af næsten 90% af medlemmerne i FN’s klimakonvention (FN’s rammekonvention om klimaændringer), hvoraf alle 195 medlemslande har underskrevet aftalen. For at nå målet på 2°C skal hvert medlemsland sikre, at dets nationale klimaforandringspolitikker repræsenterer deres maksimale potentiale.

OECD skønner, at for at nå målet om en stigning under 2°C er der desuden behov for at investere US$ 800 mia. hvert år til 2020 alene i vedvarende energi, energieffektivitet og køretøjer med lav emission. For at sætte det i perspektiv blev tilsvarende globale investeringer i 2016 kvantificeret til US$ 300 mia. Kort sagt oplever den grønne finansmarkedsplads en markant vækst og har mulighed, US$ 500 mia. om året, for at opfylde OECD-estimaterne.

Flere ​​grønne obligationer
Store økonomier er begyndt at finansiere betydelige investeringer i klimavenlig energi og infrastruktur. Der er tale om grønne obligationer, som er et hyppigt anvendt finansielt instrument, der bruges til at investere. Kina udstedte en betydelig mængde grønne obligationer i 2015 og blev i 2017, sammen med Frankrig og USA, førende udsteder af grønne obligationer. Kina har en ambitiøse femårsplan fra 2016-2020, som sigter mod betydelig reduktion af drivhusgasser.

Vedvarende energi bidrager til dekarbonisering
Ifølge Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) er energisektoren den største udleder af skadelige drivhusgasser – mere end både transport og bygninger. Hermed vil finansiering af vedvarende energiproduktion i form af vind-, sol- eller vandkraft bidrage til dekarbonisering.

Af de US$ 895 mia. klimarelaterede obligationer identificeret af Climate Bonds Initiative er kun US$ 221 mia. mærket som værende “grønne”. Selvom mærket ”grønne” obligationer erklærer miljømæssige hensigter på forhånd, stopper klimaforebyggelsen ikke ved den grønne etikette. Yderligere bidrager US$ 674 mia. også til finansiering af overgangen til en bæredygtig økonomi. Af det samlede beløb er US$ 173 mia. dedikeret til finansiering af vedvarende energi, herunder industriens teknologiske udvikling.

Lære mere om S & P Global’s forskning om miljø og klima risici her.

Flere nyheder

ICC udgiver global outsourcing guide

ICC udgiver en praktisk vejledning om vellykkede outsourcing løsninger – tilgængelig til gratis download. I en globaliseret verden søger flere og flere virksomheder efter samarbejde og outsourcing på andre markeder og regioner. Ifølge en undersøgelse […]

Læs mere

Alle priser er + MOMS og inkluderer IKKE fragtomkostninger!