ICC Danmark

S & P Global: Erhvervslivet melder klar til kamp mod klimaforandringer

Udstedelsen af ​​grønne obligationer er næsten fordoblet i 2016 og nåede op på US$ 95,6 mia. Flere og flere nationale regeringer opstiller CO2-reduktionsmål, som imødegås af erhvervslivet. Virksomheder bliver mere og mere interesserede i grøn økonomi.

S & P Global Inc. er et amerikansk børsnoteret selskab med hovedkontor i New York. Dets primære forretningsområder er finansiel information og analyse. S & P Global leverer uafhængige ratings, benchmarks, analyser og data til kapital- og råvaremarkederne over hele verden.

Forandringsfaktorer
Virksomheder verden over står i stigende grad over for konsekvenserne af ekstreme klimaændringer, vejrforhold og gradvise klimaændringer som følge af drivhusgasser. Det påvirker arealanvendelse, havniveau, beskæftigelse og økonomisk aktivitet for virksomheder, som i stigende grad bliver mere og mere bekymrede for at håndtere miljøeksponering.

Paris-aftalen fra 2015 havde et mål om at reducere den globale opvarmning til en stigning under 2°C, som er blevet ratificeret af næsten 90% af medlemmerne i FN’s klimakonvention (FN’s rammekonvention om klimaændringer), hvoraf alle 195 medlemslande har underskrevet aftalen. For at nå målet på 2°C skal hvert medlemsland sikre, at dets nationale klimaforandringspolitikker repræsenterer deres maksimale potentiale.

OECD skønner, at for at nå målet om en stigning under 2°C er der desuden behov for at investere US$ 800 mia. hvert år til 2020 alene i vedvarende energi, energieffektivitet og køretøjer med lav emission. For at sætte det i perspektiv blev tilsvarende globale investeringer i 2016 kvantificeret til US$ 300 mia. Kort sagt oplever den grønne finansmarkedsplads en markant vækst og har mulighed, US$ 500 mia. om året, for at opfylde OECD-estimaterne.

Flere ​​grønne obligationer
Store økonomier er begyndt at finansiere betydelige investeringer i klimavenlig energi og infrastruktur. Der er tale om grønne obligationer, som er et hyppigt anvendt finansielt instrument, der bruges til at investere. Kina udstedte en betydelig mængde grønne obligationer i 2015 og blev i 2017, sammen med Frankrig og USA, førende udsteder af grønne obligationer. Kina har en ambitiøse femårsplan fra 2016-2020, som sigter mod betydelig reduktion af drivhusgasser.

Vedvarende energi bidrager til dekarbonisering
Ifølge Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) er energisektoren den største udleder af skadelige drivhusgasser – mere end både transport og bygninger. Hermed vil finansiering af vedvarende energiproduktion i form af vind-, sol- eller vandkraft bidrage til dekarbonisering.

Af de US$ 895 mia. klimarelaterede obligationer identificeret af Climate Bonds Initiative er kun US$ 221 mia. mærket som værende “grønne”. Selvom mærket ”grønne” obligationer erklærer miljømæssige hensigter på forhånd, stopper klimaforebyggelsen ikke ved den grønne etikette. Yderligere bidrager US$ 674 mia. også til finansiering af overgangen til en bæredygtig økonomi. Af det samlede beløb er US$ 173 mia. dedikeret til finansiering af vedvarende energi, herunder industriens teknologiske udvikling.

Lære mere om S & P Global’s forskning om miljø og klima risici her.

Flere nyheder

Ny generalsekretær for ICC Danmark

Brian Mikkelsen erstatter Jens Klarskov på posten som generalsekretær for ICC Danmark. Det sker samtidig med at Brian Mikkelsen tiltræder som administrerende direktør i Dansk Erhverv. Brian er tidligere justits-, erhvervs og kulturminister samt tidligere […]

Læs mere
ICC’s nye formand er Paul Polman

Paul Polman, administrerende direktør for Unilever, er blevet valgt som formand for ICC ved World Council i Paris den 21. juni. Ambitioner om bæredygtigt erhverv Polman har været leder af Unilever siden 2009. Hr. Polman […]

Læs mere
Virksomheder kæmper for at nedbryde plastforurening

ICC markerede World Environment Day ved at fremhæve innovative virksomheder rundt omkring i verden, der forpligter sig til at nedbryde plastforurening. FN’s World Environment Day Hvert år den 5. juni afholdes FN’s World Environment Day. […]

Læs mere
ICC Voldgiftsinstitution er den mest foretrukne i verden

ICC Internationale Voldgiftsdomstol er igen blevet anerkendt som den mest foretrukne voldgiftsinstitution i hele verden ifølge en større international voldgiftsundersøgelse. Undersøgelsen blev udført af International Arbitration School, Queen Mary University of London (QMUL) i samarbejde […]

Læs mere