ICC Danmark

S & P Global: Erhvervslivet melder klar til kamp mod klimaforandringer

Udstedelsen af ​​grønne obligationer er næsten fordoblet i 2016 og nåede op på US$ 95,6 mia. Flere og flere nationale regeringer opstiller CO2-reduktionsmål, som imødegås af erhvervslivet. Virksomheder bliver mere og mere interesserede i grøn økonomi.

S & P Global Inc. er et amerikansk børsnoteret selskab med hovedkontor i New York. Dets primære forretningsområder er finansiel information og analyse. S & P Global leverer uafhængige ratings, benchmarks, analyser og data til kapital- og råvaremarkederne over hele verden.

Forandringsfaktorer
Virksomheder verden over står i stigende grad over for konsekvenserne af ekstreme klimaændringer, vejrforhold og gradvise klimaændringer som følge af drivhusgasser. Det påvirker arealanvendelse, havniveau, beskæftigelse og økonomisk aktivitet for virksomheder, som i stigende grad bliver mere og mere bekymrede for at håndtere miljøeksponering.

Paris-aftalen fra 2015 havde et mål om at reducere den globale opvarmning til en stigning under 2°C, som er blevet ratificeret af næsten 90% af medlemmerne i FN’s klimakonvention (FN’s rammekonvention om klimaændringer), hvoraf alle 195 medlemslande har underskrevet aftalen. For at nå målet på 2°C skal hvert medlemsland sikre, at dets nationale klimaforandringspolitikker repræsenterer deres maksimale potentiale.

OECD skønner, at for at nå målet om en stigning under 2°C er der desuden behov for at investere US$ 800 mia. hvert år til 2020 alene i vedvarende energi, energieffektivitet og køretøjer med lav emission. For at sætte det i perspektiv blev tilsvarende globale investeringer i 2016 kvantificeret til US$ 300 mia. Kort sagt oplever den grønne finansmarkedsplads en markant vækst og har mulighed, US$ 500 mia. om året, for at opfylde OECD-estimaterne.

Flere ​​grønne obligationer
Store økonomier er begyndt at finansiere betydelige investeringer i klimavenlig energi og infrastruktur. Der er tale om grønne obligationer, som er et hyppigt anvendt finansielt instrument, der bruges til at investere. Kina udstedte en betydelig mængde grønne obligationer i 2015 og blev i 2017, sammen med Frankrig og USA, førende udsteder af grønne obligationer. Kina har en ambitiøse femårsplan fra 2016-2020, som sigter mod betydelig reduktion af drivhusgasser.

Vedvarende energi bidrager til dekarbonisering
Ifølge Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) er energisektoren den største udleder af skadelige drivhusgasser – mere end både transport og bygninger. Hermed vil finansiering af vedvarende energiproduktion i form af vind-, sol- eller vandkraft bidrage til dekarbonisering.

Af de US$ 895 mia. klimarelaterede obligationer identificeret af Climate Bonds Initiative er kun US$ 221 mia. mærket som værende “grønne”. Selvom mærket ”grønne” obligationer erklærer miljømæssige hensigter på forhånd, stopper klimaforebyggelsen ikke ved den grønne etikette. Yderligere bidrager US$ 674 mia. også til finansiering af overgangen til en bæredygtig økonomi. Af det samlede beløb er US$ 173 mia. dedikeret til finansiering af vedvarende energi, herunder industriens teknologiske udvikling.

Lære mere om S & P Global’s forskning om miljø og klima risici her.

Flere nyheder

ICC’s faste observatør ved FN stopper

Louise Kantrow stopper som konsulent og fast observatør ved FN for ICC. Det blev meddelt på ICC’s Knowledge Sharing Sessions i Paris den 14. november. Louise Kantrow har i løbet af de sidste ti år […]

Læs mere
ICC udgiver nye procedurer for voldgiftsdomstol

ICC’s nye voldgiftsregler trådte i kraft 1. marts 2017. Voldgiftsreglernes procedurer gælder for alle voldgiftskrav, der fremsættes i henhold til ICC-reglerne. Den forenklede procedure gælder for alle voldgiftskrav, der er fremsat i henhold til ICC-reglerne, […]

Læs mere
ICC Danmark & DSEB’s årsmiddag 2017

ICC Danmarks årsmiddag blev for tredje gang afholdt i samarbejde med DSEB (Danish Society for Education and Business) den 14. november. ICC og DSEB’s afholder årsmiddag sammen for at hylde det tætte samarbejde mellem forskning […]

Læs mere