ICC Danmark

Rapport afslører konsekvenserne af handelstakster

En ny rapport, der blev lanceret i februar 2018 på World Economic Forum i Davos, giver globale politikere et overblik over de vidtrækkende økonomiske og sociale konsekvenser af handelstaksterne.

Det var ICC som efterspurgte rapporten som en del af ICC World Trade Agenda – et initiativ i partnerskab med Qatar Handelskammeret. Rapporten skitserer 10 mulige virkning af de destruktive stigninger af handelstakster.

Konsekvenserne, der illustreres ved hjælp af to casestudier, spænder fra en stigning i fattigdom til forværrede sundhedsresultater. Samtidig med at man erkender, at handelsliberalisering har resulteret i nogle negative konsekvenser, understreger rapporten, der er udarbejdet af Economist Intelligence Unit, at handelstakster ikke er løsningen for alverdens udfordringer ved global handel.

Rapporten fastslår: ” At en lang række forskellige former for handelstakster kun er til fordel for en snæver gruppe, men sker på bekostning af en større gruppe. Taksterne har uventede virkninger ud over deres oprindelige område, og tager ikke længere tid at trække tilbage end reelt at implementere. Derved er taksterne svære at bearbejde og ændre når de først er implementeret”. Rapporten anbefaler, at man er forpasselig med at implementere handelstakster førhen analyse af konsekvenserne herved er færdige.

ICCs generalsekretær John W.H. Denton tilføjer: ”Denne rapport viser tydeligt handelstaksternes manglende evne til produktivt at løse sociale og økonomiske udfordringer. Hvilket ikke nødvendigvis kan ske gennem takstforhøjelse. Der er et tiltagende behov for reformering af handelsstyring. For at muliggøre dette skal virksomheden gå forrest og vise dets problematikker og dermed optegne det et manøvrerum til politikerne.

 ICC går forrest i debatten om multilaterale handelsreformer. “

Generaldirektør for verdenshandelsorganisationen Roberto Azevedo udtaler: “Den private sektor genererer mange af de nye ideer om handelsreformer, som landes regeringer derefter må tage til sig. Det er vigtigt, at den private sektor forstår denne rolle – det er vigtigere end nogensinde før, at erhvervslivet baner vejen og reelt viser hvad der er behov for”.

Rapporten indeholder fire klare anbefalinger

  1. Først og fremmest klarhed over de negative konsekvenser ved yderligere takstforhøjelse, som liberaliseringen af ​​handelen har haft på visse grupper, hvor det kan medføre store konsekvenser for visse samfundsgrupper.
  2. Der bør foretages en analyse af de samfundsmæssige konsekvenser af alle forslag om forøgelse af handelstakster.
  3. Der skal mere effektive værktøjer i brug for at tackle Kinas unfair behandling af udenlandske investeringer. Derfor bør politikere bruge multilaterale fora og udnytte Kinas klare ønske om at fastholde et regelbasseret handelsystem. 
  • Politikere bør fremme mere fleksible handelsaftaler, der ikke forfølger frihandel for enhver pris og i stedet give lande lov til at forfølge andre samfundsmæssige mål, som f.eks. Miljøbeskyttelse.

Sheikh Khalifa Bin Jassim Bin Mohammed Al Thani Formand for ICC Qatar udtaler: “Rapporten afspejler Qatar-kammerets fælles opfattelse med ICC, at regeringer og politikere skal træffe velinformerede beslutninger, evidensbaseret analyse er afgørende. Rapporten undersøger 10 områder, hvor taksterne kan have utilsigtede negative virkninger og konsekvenser for fattige grupper og medvirke til stigende ulighed – og skade en bæredygtig økonomisk vækst. “

Rapporten, Aftershock: The pervasive effects of tariff hikes, blev lanceret til World Economic Forums årsmøde 2019 i Davos, som en del af drøftelserne ved Global Dialogue on Trade, en global høring til støtte for multilaterale handelsreformer. Rapporten er understøttet af Verdenshandelsorganisationen (WTO), Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og regionale banker. World Economic Forums havde inviteret til åben dialog blandt multilaterale institutioner, tænketanke og virksomheder fra hele verden med det formål at udvikle henstillinger til reform og modernisering af det handelsystemet.

Download Aftershock: The pervasive effects of tariff hikes fra ICC’s hjemmeside.

Flere nyheder

Danske virksomheder styrker ulande med frihandel

Onsdag den 13. marts 2019 afholder ICC Danmark, Udenrigsministeriet, Danske Rederier og Mærsk et roundtable-møde, som skal få danske virksomheder med i en offentlig-privat alliance, der skal hjælpe ulande til at fjerne helt konkrete forhindringer […]

Læs mere
ICC’s årlige mæglingsuge

ICC afholdte årets største uddannelsesbegivenhed, ICC Mediation Week, i Paris i starten af februar. Mere end 500 studerende, ADR-praktikere og frivillige fra hele verden var samlet i en uge til læring, netværk og sjov. Studerende […]

Læs mere
Når bæredygtighed bliver mere end blot ”business care”

Industrisektoren verden over kan drage fordel af bæredygtighed. Michael Wilkins fastslår, at bæredygtighed ikke blot er tomme ord, men selv industrisektoren kan drage økonomiske fordele af bæredygtigt erhverv. Michael Wilkins, chef for Bæredygtig Finansiering, S&P […]

Læs mere