ICC Danmark

Når bæredygtighed bliver mere end blot ”business care”

Industrisektoren verden over kan drage fordel af bæredygtighed. Michael Wilkins fastslår, at bæredygtighed ikke blot er tomme ord, men selv industrisektoren kan drage økonomiske fordele af bæredygtigt erhverv.


Michael Wilkins, chef for Bæredygtig Finansiering, S&P Global Ratings, udforsker udvikling i energisektoren, herunder klimainitiativer og fremtræden teknologier. Den globale indsats for reducering af kulstof er markant intensiveret de senere år. Erhvervslivet har øget bevidstheden om ”grønne investeringer”, det vil sige investeringer, der betragtes som miljømæssigt fordelagtige. Det er en konkurrencedygtig investering, set i lyset af dets potentiale for aktiver med forbedret pengestrømme, større reduktion i risiko og på langt sigt en mere bæredygtig forretningsmodel. Michael Wilkins har kortlagt hvordan en række industrier, som ikke er traditionelt grønne sektorer, herunder metal, minedrift, petrokemikalier, tung industri og energi, har udvidet deres bæredygtighedsstrategier.

Østen baner vejen mod forandringer
Der er sket en acceleration i Kinas investeringer i ren energi og bæredygtighedsinitiativer, hvilket tydeligt signalerer landets dagsorden for at blive en grøn supermagt. Kina tegner allerede for næsten 71% af den globale produktion af solpanelteknologi, og Kina er det land i verden, som fremstiller flest litiumbatteri. Politisk er Kina også et fremgangsland, som anerkender bæredygtig investering som en essentiel faktor for at tiltrække udenlandsk kapital. Wilkins anslår, at Kina i 2040 vil have investeret for over US $ 6 billioner i kulstofgenerering og rene teknologier, der, hvis de opfyldes, overstiger mange EU-lande og USA.

De andre følger trop
Kinas ambitiøse mål for klimapolitik har udløst rivalisering i andre hjørner af kloden. Dette kombineret med Trump-administrationens meddelelse om at trække sig fra Paris-aftalen har givet anledning til bekymring i USA om, at den teknologiske udvikling vil stoppe i det mere isolerende miljø.

Dog har Edmund J Brown, guvernør i Californien i september bekræftet, at staten vil tage engagement i at opnå kulstofs neutral økonomi. Brown underskrev SB100, et mandat til at sætte Californien på vej til at udlede 100% af sin energi fra rene kilder i 2045. På den anden side af Atlanten har EU mål om at reducere CO2-udslippet med 40% i forhold til 1990-niveauet inden 2030. Selv olierige Norge højner deres ambitionsniveau og udvider deres standarder for CO2-udledning inden for transportsektoren.

Fremtidige udfordringer
For såvel erhvervslivet som aktører på den politiske arena er investeringer i kulstof og vedvarende energikilder fremtiden. Men det er ikke uden udfordringer ifølge Wilkins. Udviklingen af vedvarende energi, såsom vind- eller solparker, er udsat for uforudsigelige vejrforhold og det skaber udfordringer for tilstrækkelig ressourceudnyttelse. Desuden forekommer der udfordringer vedrørende lagring af vedvarende energikilder. For Californien kan opnå sit mål for vedvarende energi, inden 2045, skal lagringsfunktionen øges med 200 pct.

At overvinde teknologiske forhindringer og navigere komplekse politiske og lovgivningsmæssige rammer er afgørende for, at grønne investeringer fortsat kan stige. Projekter for kulstof reducering placeres i krydsfeltet mellem økonomi og politik, og den fortsatte anvendelse af energiteknologier kræver løbende adgang til kapitalmarkederne. Selv med forbedret økonomi vil dette kræve større gennemsigtighed omkring præstationen og omkostningerne ved disse aktiver. Dette kan være et dyrt forslag på kort sigt, men ifølge Wilkins kan det på lang sigt i højere grad betale sig. Det kan sikre en god økonomisk og bæredygtig vækst.

Flere nyheder

Danske virksomheder styrker ulande med frihandel

Onsdag den 13. marts 2019 afholder ICC Danmark, Udenrigsministeriet, Danske Rederier og Mærsk et roundtable-møde, som skal få danske virksomheder med i en offentlig-privat alliance, der skal hjælpe ulande til at fjerne helt konkrete forhindringer […]

Læs mere
ICC’s årlige mæglingsuge

ICC afholdte årets største uddannelsesbegivenhed, ICC Mediation Week, i Paris i starten af februar. Mere end 500 studerende, ADR-praktikere og frivillige fra hele verden var samlet i en uge til læring, netværk og sjov. Studerende […]

Læs mere
Biodiversitet har betydning for erhvervslivet

I de senere år er klima- og miljøpolitik blevet en større del af erhvervslivets agenda. Det er essentielt for erhvervslivet at tage vare på miljøet. Det senest nye på den globale politiske dagsorden er biodiversitet […]

Læs mere