ICC Danmark

International tvistbilæggelse kan støtte Paris-klimaaftalen og UNFCCC

ICC’s internationale voldgiftsdomstol var medvært for et ekspertpanel om hvordan FN’s Framework Convention on Climate Change(UNFCCC) og Paris-aftalen kan støttes ved hjælp af international tvistbilæggelses metoder.

Arrangementet fandt sted i Bonn, Tyskland, i den anden uge af de internationale klimaforhandlinger under UNFCCC som en officiel COP23-sidebegivenhed. Det var i fællesskab af ICC Domstolen, International Bar Association (IBA), Voldgiftsdomstolen og Voldgiftsinstitutet i Stockholms Handelskammer afholdte paneldebatten. Wendy J. Miles som er Vicedirektør hos ICC-voldgiftsdomstol og en del af IBA Voldgiftsudvalg var moderator for ekspertpanelet.

Med udgangspunkt i tvistbilæggelse
Der har været øget fokus i COP23-drøftelserne om de mekanismer, der kan gøre det muligt at gennemføre og fremme overholdelse af Paris-aftalen. I overensstemmelse med dette fokus overvejede ekspertpanelet hvordan domsafgørelse, voldgift og mægling kan fremme og understøtte parternes arbejde i Paris-aftalen. Ekspertpanelet drøftede de forskellige muligheder i FN’s rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og Paris-aftalen samt de aftaler, beslutninger og kontrakter, der blev anvendt til at gennemføre dem. De drøftede hvorledes det kan være muligt for lande og andre aktører at gøre brug af tvistbilæggelsesmekanismer.

Ekspertpanelet overvejede også mulighederne for tvistbilæggelsesprocedurer, herunder rådgivende og omstridte processer, som stater og andre aktører kan bruge til at overholde Paris-aftalen, fremme stabile lovrammer, udvikle normer, der supplerer de internationale forhandlinger og til at anspore udvikling og implementering af national lovgivning om klimaændringer til fremme af UNFCCC og Paris-aftalen.

I ekspertpanelet deltog Dan Bodansky, Professor i lov ved Arizona State University; tidligere koordinator for klimaforandringer og advokatadvokater ved den amerikanske statsafdeling, Judith Levine, Senior Juridisk Rådgiver, Faste Voldgiftsdomstol, Kate Cook, Barrister, Matrix Chambers og Board Member, Legal Response International (LRI), Anne Marieke Vermeer-Künzli, Juridisk Advokat, Udenrigsministerietog Annette Magnusson, Generalsekretær, voldgiftsinstitut i Stockholms Handelskammer.

 

Flere nyheder

ICC’s faste observatør ved FN stopper

Louise Kantrow stopper som konsulent og fast observatør ved FN for ICC. Det blev meddelt på ICC’s Knowledge Sharing Sessions i Paris den 14. november. Louise Kantrow har i løbet af de sidste ti år […]

Læs mere
ICC udgiver nye procedurer for voldgiftsdomstol

ICC’s nye voldgiftsregler trådte i kraft 1. marts 2017. Voldgiftsreglernes procedurer gælder for alle voldgiftskrav, der fremsættes i henhold til ICC-reglerne. Den forenklede procedure gælder for alle voldgiftskrav, der er fremsat i henhold til ICC-reglerne, […]

Læs mere
ICC Danmark & DSEB’s årsmiddag 2017

ICC Danmarks årsmiddag blev for tredje gang afholdt i samarbejde med DSEB (Danish Society for Education and Business) den 14. november. ICC og DSEB’s afholder årsmiddag sammen for at hylde det tætte samarbejde mellem forskning […]

Læs mere