ICC Danmark

International tvistbilæggelse kan støtte Paris-klimaaftalen og UNFCCC

ICC’s internationale voldgiftsdomstol var medvært for et ekspertpanel om hvordan FN’s Framework Convention on Climate Change(UNFCCC) og Paris-aftalen kan støttes ved hjælp af international tvistbilæggelses metoder.

Arrangementet fandt sted i Bonn, Tyskland, i den anden uge af de internationale klimaforhandlinger under UNFCCC som en officiel COP23-sidebegivenhed. Det var i fællesskab af ICC Domstolen, International Bar Association (IBA), Voldgiftsdomstolen og Voldgiftsinstitutet i Stockholms Handelskammer afholdte paneldebatten. Wendy J. Miles som er Vicedirektør hos ICC-voldgiftsdomstol og en del af IBA Voldgiftsudvalg var moderator for ekspertpanelet.

Med udgangspunkt i tvistbilæggelse
Der har været øget fokus i COP23-drøftelserne om de mekanismer, der kan gøre det muligt at gennemføre og fremme overholdelse af Paris-aftalen. I overensstemmelse med dette fokus overvejede ekspertpanelet hvordan domsafgørelse, voldgift og mægling kan fremme og understøtte parternes arbejde i Paris-aftalen. Ekspertpanelet drøftede de forskellige muligheder i FN’s rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og Paris-aftalen samt de aftaler, beslutninger og kontrakter, der blev anvendt til at gennemføre dem. De drøftede hvorledes det kan være muligt for lande og andre aktører at gøre brug af tvistbilæggelsesmekanismer.

Ekspertpanelet overvejede også mulighederne for tvistbilæggelsesprocedurer, herunder rådgivende og omstridte processer, som stater og andre aktører kan bruge til at overholde Paris-aftalen, fremme stabile lovrammer, udvikle normer, der supplerer de internationale forhandlinger og til at anspore udvikling og implementering af national lovgivning om klimaændringer til fremme af UNFCCC og Paris-aftalen.

I ekspertpanelet deltog Dan Bodansky, Professor i lov ved Arizona State University; tidligere koordinator for klimaforandringer og advokatadvokater ved den amerikanske statsafdeling, Judith Levine, Senior Juridisk Rådgiver, Faste Voldgiftsdomstol, Kate Cook, Barrister, Matrix Chambers og Board Member, Legal Response International (LRI), Anne Marieke Vermeer-Künzli, Juridisk Advokat, Udenrigsministerietog Annette Magnusson, Generalsekretær, voldgiftsinstitut i Stockholms Handelskammer.

 

Flere nyheder

Ny generalsekretær for ICC Danmark

Brian Mikkelsen erstatter Jens Klarskov på posten som generalsekretær for ICC Danmark. Det sker samtidig med at Brian Mikkelsen tiltræder som administrerende direktør i Dansk Erhverv. Brian er tidligere justits-, erhvervs og kulturminister samt tidligere […]

Læs mere
ICC’s nye formand er Paul Polman

Paul Polman, administrerende direktør for Unilever, er blevet valgt som formand for ICC ved World Council i Paris den 21. juni. Ambitioner om bæredygtigt erhverv Polman har været leder af Unilever siden 2009. Hr. Polman […]

Læs mere
Virksomheder kæmper for at nedbryde plastforurening

ICC markerede World Environment Day ved at fremhæve innovative virksomheder rundt omkring i verden, der forpligter sig til at nedbryde plastforurening. FN’s World Environment Day Hvert år den 5. juni afholdes FN’s World Environment Day. […]

Læs mere
ICC Voldgiftsinstitution er den mest foretrukne i verden

ICC Internationale Voldgiftsdomstol er igen blevet anerkendt som den mest foretrukne voldgiftsinstitution i hele verden ifølge en større international voldgiftsundersøgelse. Undersøgelsen blev udført af International Arbitration School, Queen Mary University of London (QMUL) i samarbejde […]

Læs mere