ICC Danmark

ICC officielt tildelt observatørstatus i FN

ICC blev den. 20 april tildelt observatørstatus i FNs generalforsamling, hvilket blandt andet kommer til at betyde, at ICC’s Policy Commission skal arbejde i FN byen i New York. ICC’s status som observatør kan opsummeres til to fundamentale fordele for ICC-medlemmer. For det første giver ICC’s observatørstatus et bedre overblik for ICC’s medlemmer i og hvordan FN arbejder. For det andet har ICC som observatør en bedre mulighed for indblik og indflydelse i FN’s arbejde og kan herigennem bidrage til at styrke ICC-medlemmers interesser i FN.

Samarbejdet mellem ICC og FN kan styrke virksomheders bidrag til at løse FN’s verdensmål. Det kan både ses i et humanitært og økonomisk forhold. Verdensmålene skaber eksportmulighed for danske virksomheder for både at løse vedvarende energi, energieffektivisere bygninger, vand og fjernvarme m.m. samt mulighed for at skabe økonomisk vækst. Læs mere her.

ICC’s Policy Commission’s formål er, at skabe værdi for ICC medlemsvirksomheder. Det er tydligt, at der er høje forventninger til, at ICC producerer håndgribelige resultater. Kommissionen ønsker derfor hurtigst muligt, at få emner som handel og finans, internet og teknologi, skat, og CSR sat på FN’s dagsorden. Sammen med flere internationale medlemsvirksomheder er der blevet udpeget tre måder hvorpå ICC, igennem deres observatørstatus, kan bringe gavn til vores medlemmer gennem: indsigt, samarbejde og samtale.

  • Indsigt: ICC kan følge relevante FN processer og herigennem have mulighed for at være på forkant og komme med opdateringer og advarsler til vores medlemmer.
  • Samarbejde: Være med til at forme FN’s beslutningsproces, med hensyn til problemstillinger der relaterer sig til verdenshandel, ved at deltage direkte i mellemstatslige anliggender. Dette vil inkludere målrettet fokus på, at påvirke arbejdet i FN’s komiteer og til store summits.
  • Samtale: Skabe en forståelse af den private sektor i FN’s systemer, særligt igennem dialoger mellem offentlige og private institutioner i FN’s hovedkvarter. I år vil der være fokus på, at sikre stor synlighed for virksomheder til begivenheder afholdt af FN, såsom: ’Forum on Financing for Development’ i maj, ’Oceans Conference’ i juni, ’High-Level Political Forum’ i juli og til FN’s generalforsamling i september.

 

Flere nyheder

ICC’s faste observatør ved FN stopper

Louise Kantrow stopper som konsulent og fast observatør ved FN for ICC. Det blev meddelt på ICC’s Knowledge Sharing Sessions i Paris den 14. november. Louise Kantrow har i løbet af de sidste ti år […]

Læs mere
ICC udgiver nye procedurer for voldgiftsdomstol

ICC’s nye voldgiftsregler trådte i kraft 1. marts 2017. Voldgiftsreglernes procedurer gælder for alle voldgiftskrav, der fremsættes i henhold til ICC-reglerne. Den forenklede procedure gælder for alle voldgiftskrav, der er fremsat i henhold til ICC-reglerne, […]

Læs mere