ICC Danmark

ICC bifalder ikrafttræden af WTO’s nye handelsaftale TFA

ICC bifalder ikrafttræden af den nye ”Trade Facilitation Agreement” (TFA), som er en milepæl i global handel, det estimeres at TFA kan forøge den globale handelsstrøm med op til US$ 1 billion. Mere end to tredjedele af WTO’s medlemslande har ratificeret aftalen, hvilket betyder at TFA officielt er en del af det multilaterale handelssystem, som dækker over 96% af verdens BNP.

TFA er den første multilaterale handelsaftale der er blevet ratificeret i over to årtier. Aftalen har til formål at gøre handel nemmere og simplere ved at formindske unødvendige bureaukratiske processer. WTO forventer udover stigningen i handelsstrømmen, at der kan blive kreeret op til 20 millioner nye jobmuligheder på verdensplan, med et klart flertal af disse i udviklingslande.

ICC bestyrelsesmedlem Sunil Bharti Mittal har udtalt at ”Ikrafttræden af TFA er et skelsættende øjeblik for global handel. Realiteten i dag er, at mange mindre virksomheder ikke er i stand til at handle globalt på grund af komplekse handelsregler.” Mittal fortsætter sin udtalelse med at ”TFA gør den forskel, at virksomheder i alle størrelser og alle steder i verden kan drage fordel af global handel. Ikrafttræden af TFA kunne ikke have kommet på et vigtigere tidspunkt da det er knusende nødvendigt at skabe global vækst i alle dele af verden”

ICC har været en ledende fortaler for TFA, hvor ICC især har bidraget med forhandlingerne der foregik i 2013. I den forbindelse arbejde ICC tæt sammen med WTO og andre internationale organisationer for at skabe enighed og flertal til aftalen. ICC’s generalsekretær John Danilovich udtaler, at ”ICC målrettet har arbejdet for TFA fordi vi er overbevist om, at simplere handelsregler vil være et stort fremskridt, for især, mindre virksomheders mulighed for vækst”

Næste skridt i processen er den endelig implementering af TFA. Det er op til hvert enkelt land hvor ambitiøst og hvor omfattende implementeringen vil være. John Danilovich siger i den forbindelse at ”Regeringerne må arbejde uden forsinkelser, arbejde hånd i hånd med lokale virksomheder og identificere de vigtigste flaskehalse ved grænserne, for at kunne implementere TFA’s bestemmelser fuldt ud.”

Flere nyheder

ICC’s faste observatør ved FN stopper

Louise Kantrow stopper som konsulent og fast observatør ved FN for ICC. Det blev meddelt på ICC’s Knowledge Sharing Sessions i Paris den 14. november. Louise Kantrow har i løbet af de sidste ti år […]

Læs mere
ICC udgiver nye procedurer for voldgiftsdomstol

ICC’s nye voldgiftsregler trådte i kraft 1. marts 2017. Voldgiftsreglernes procedurer gælder for alle voldgiftskrav, der fremsættes i henhold til ICC-reglerne. Den forenklede procedure gælder for alle voldgiftskrav, der er fremsat i henhold til ICC-reglerne, […]

Læs mere