ICC Danmark

DSEB og ICC Danmark årsmiddag 2018

DSEB og ICC Danmark afholdte tirsdag den 21. november 2018 årsmiddag. Årsmiddagen har til formål at hylde det tætte samarbejde mellem forskningen og dansk erhvervsliv. Til middagen deltog erhvervslivets topchefer og ICC Danmarks eksperter, politikere, diplomater og andre interessenter.

I år satte vi fokus på bæredygtig udvikling og FN’s Verdensmål, som i stigende grad er en inspirationskilde og platform for store og små virksomheder.

ICC tager aktiv del i kampen for at opnå FN’s mål for bæredygtig udvikling gennem HLPF (FN’s High-level Political Forum on Sustainable Development) på SDG Business Forum. Til SDG Business Forum inviteres ledere fra erhvervslivet, regeringsleder og ledere af FN-agenturer, centrale internationale organisationer og civilsamfundsgrupper til at kortlægge hvilken rolle erhvervslivet kan spille for at opnå FN’s mål. Alle fra små og mellemstore virksomheder til multinationale selskaber i det globale erhvervsliv kan bidrage til at opnå ​​2030-dagsordenen og realiseringen af ​​en langvarig og velstående fremtid for alle.

Det danske erhvervsliv er godt inde i kampen for at opnå FN’s mål. Især Grundfos spiller en markant rolle. Grundfos er en danskejet international virksomhed, der med en andel på omkring 50 pct. af verdensmarkedet inden for cirkulationspumper er verdens største producent af pumper. Grundfos har de seneste år vist, at det kræver en global alliance mellem civilsamfund, NGO’er og erhvervsliv for at FN’s mål for bæredygtig udvikling kan føres ud i livet. Grundfos er en af de danske virksomheder, som har vist, at der er et stort forretningspotentiale i at tage aktiv del i opnåelse af FN’s mål for bæredygtig udvikling.

Et af aftens højdepunkter var aftenens middagstale som blev leveret af Mads Nipper, CEO, Grundfos. Mads understregede, ”at FNs verdensmål er fundamentale for erhvervslivet – men erhvervslivet kan ikke gå enegang – vi har brug for NGO’er og politikere – vi skal finde en fælles kraft.” Grundfos arbejder især med FN’s mål nummer 6 – Clean Water and Sanitation ved blandt andet at sikre rent drikkevand i udviklingslande og nummer 13 Climate Action om energieffektivitet. Mads Nipper sagde i sin tale, ” det eskalere udviklingslandes økonomi og skaber grobund for bedre international samarbejde og samhandel. Langsigtet tænkning er fundamentalt for moderne og nytænkende virksomheder i dagens Danmark”.

Tietgenprisen
Senere på aftenen blev Tietgenprisen uddelt af DSEB. DSEB uddeler årligt Tietgenprisen på 500.000 kr. som anerkendelse af betydelig forskningsindsats foretaget af unge forskere inden for erhvervsrettet humaniora og samfundsvidenskab. Tietgenprisen er blevet uddelt siden 1929, hvor den blev indstiftet for at markere 100-året for C.F. Tietgens fødsel. Prisen er en af de mest prestigefyldte, danske hædersbevisninger, der uddeles til yngre forskere i Nordeuropa. Prisen er gennem årene givet til store talenter og personligheder. Den belønner unge forskertalenter inden for erhvervsrettet samfundsvidenskab og humaniora, der i særlig grad har opnået resultater på den internationale scene.

”I DSEB vil vi gerne støtte forskertalenter inden for erhvervsrettet samfundsvidenskab og humaniora, som både laver god forskning, men som også formår at engagere sig og skabe betydelig værdi uden for de akademiske miljøer,” siger DSEB’s bestyrelsesformand, Torben Möger Pedersen.

I år valgte DSEB, at Tietgenprisen skulle uddeles til to unge forskere. Mette Trier Damgaard, fra Århus Universitet, som forsker i nudging og menneskelig adfærd. Noget særligt højaktuel, da såvel myndigheder, erhvervsliv og organisationer hele tiden forsøger at nudge eller puffe individer til at tage andre og mere hensigtsmæssige beslutninger. Den anden prismodtager var Sebastian Felix Schwemers og hans forskning er også højaktuel med fokus på udfordringerne med det grænseløse internet, hvor meget af den lovgivning, der gælder i dag, er forældet.

 

Flere nyheder

Danske virksomheder styrker ulande med frihandel

Onsdag den 13. marts 2019 afholder ICC Danmark, Udenrigsministeriet, Danske Rederier og Mærsk et roundtable-møde, som skal få danske virksomheder med i en offentlig-privat alliance, der skal hjælpe ulande til at fjerne helt konkrete forhindringer […]

Læs mere
ICC’s årlige mæglingsuge

ICC afholdte årets største uddannelsesbegivenhed, ICC Mediation Week, i Paris i starten af februar. Mere end 500 studerende, ADR-praktikere og frivillige fra hele verden var samlet i en uge til læring, netværk og sjov. Studerende […]

Læs mere
Når bæredygtighed bliver mere end blot ”business care”

Industrisektoren verden over kan drage fordel af bæredygtighed. Michael Wilkins fastslår, at bæredygtighed ikke blot er tomme ord, men selv industrisektoren kan drage økonomiske fordele af bæredygtigt erhverv. Michael Wilkins, chef for Bæredygtig Finansiering, S&P […]

Læs mere