ICC Danmark

Digitalisering af Trade Finance

ICC Banking Commission lancerede den 6. juni 2017 en digitaliseringsgruppe, som skal koordinere digitalisering af Trade Finance. Digitaliseringsgruppen har til opgave, at evaluere ICC-regler inden for trade finance og hjælpe handelsfinansieringsindustriens hen mod større digitalisering.

Handelsfinansieringsindustrien gennemgår en massiv udvikling – fra tidskrævende og besværlige manuelle processer, der involverer papirbaserede instrumenter som Letters of Credit til en automatiseret og digitaliseret fremtid. Derfor er arbejdsgruppens hovedfokus på aktiviteter, som muliggør realisering af de mange fordele ved digitalisering – herunder gennemsigtighed, tid og omkostningsbesparelser, reducerede fejl og reduceret compliance og operationel risiko.

Industrien skal omdannes
Olivier Paul, leder af Politik hos ICC Banking Commission udtaler i forbindelse med lanceringen: “Gruppens fokus er simpelt at forbedre bevidstheden om digitalisering og tilskynde banker og andre selskabsaktører til at deltage i omdannelsen af ​​industrien. Digitalisering kan medføre væsentlige driftsmæssige forbedringer med betydelige større økonomiske fordele. Nuværende e-kompatibilitet og minimumsstandarder er kritiske, ligesom retssikkerhed. Denne arbejdsgruppe vil således spille en afgørende rolle for at levere en digital fremtid for handelsfinansiering.”

Tre kerneområder
Digitaliseringsgruppens kerneopgaver er tredelte. For det første skal gruppen evaluere ICC-regler, såsom Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP), for at vurdere e-kompatibilitet og sikre, at de er “e-kompatible”. Dette gør det muligt for bankerne at acceptere data frem for dokumenter.

For det andet skal gruppen fremskynde digitalisering i industrien ved at udvikle et sæt minimumsstandarder for tjenesteudbyderes digitale forbindelser, især på tværs af juridiske, informationssikkerhedsmæssige og teknologiske forbindelser.

For det tredje vil gruppen undersøge juridiske og praktiske spørgsmål i forbindelse med validitet og værdi af ​​data og dokumenter i digitaliseret form. Arbejdsgruppen for eksempel foretage juridiske undersøgelser af hvordan tredjeparters rettigheder sammenlignes med papir og elektroniske Bill of Lading.

Flere nyheder

ICC’s faste observatør ved FN stopper

Louise Kantrow stopper som konsulent og fast observatør ved FN for ICC. Det blev meddelt på ICC’s Knowledge Sharing Sessions i Paris den 14. november. Louise Kantrow har i løbet af de sidste ti år […]

Læs mere
ICC udgiver nye procedurer for voldgiftsdomstol

ICC’s nye voldgiftsregler trådte i kraft 1. marts 2017. Voldgiftsreglernes procedurer gælder for alle voldgiftskrav, der fremsættes i henhold til ICC-reglerne. Den forenklede procedure gælder for alle voldgiftskrav, der er fremsat i henhold til ICC-reglerne, […]

Læs mere