ICC Danmark

Biodiversitet har betydning for erhvervslivet

I de senere år er klima- og miljøpolitik blevet en større del af erhvervslivets agenda. Det er essentielt for erhvervslivet at tage vare på miljøet. Det senest nye på den globale politiske dagsorden er biodiversitet og om det har en betydning for erhvervslivet.

Hvorfor handler international business care om biodiversitet? Kort sagt, fordi biodiversitet betyder noget for alt og alle. Biodiversitet er fundamentalt for vores hverdag, hvor en lang række af verdens naturlige økosystemer understøtter produktion af de mest almindelige varer og meget af vores livsstil. Produkter fra kaffe til bomuld er afhænge af biodiverse miljøer.

Den økonomisk værdi af biodiversitet er enorm
I dag er biodiversiteten under pres, hvor så mange arter forsvinder, at nogle forskere allerede henviser til den nuværende æra som en “sjette udryddelse”. Ifølge de seneste skøn fra World Wildlife Foundation er antallet af store pattedyr faldet med 97% i det sidste århundrede, og jorden har tabt 60% af sit dyreliv mellem 1970 og 2014. Tjenesteydelser, der leveres af naturen, anslås at være værd omkring 125 billioner dollars om året. At tage fat på udfordringen om tab af biodiversitet vil kræve ledelse og løsninger. I 1993 trådte FN’s konvention om biologisk mangfoldighed i kraft og 196 lande enige. Aftalen viser en international forpligtelse til bevarelse af den biologiske mangfoldighed, bæredygtig anvendelse af dets ressourcer og retfærdig fordeling af genetiske ressourcer.

Erhverv støtter op
Erhvervslivet bør gå forrest i kampen for klimaudfordringer og biodiversitet både globalt og lokalt.
Det globale erhvervsliv er allerede i gang med at gøre større fremskridt hen imod beskyttelse af biodiversiteten. Flere virksomheder foretager beslutninger med klimaet in mente og skaber positive foranstaltninger for biodiversitet mere end nogensinde før.

“Beskyttelse af biodiversitet kræver mere end blot at øge antallet af beskyttede områder. Det betyder, at vi skal håndtere vores ressourcer på en mere bæredygtig måde, “siger Majda Dabaghi, som leder ICCs miljø- og energibesparelser, og fortsætter: “Virksomheder har meget at bidrage til at beskytte og genoprette biodiversiteten. Nære partnerskaber med regeringen vil være afgørende for at nå dette fælles mål. “

I juli 2018 redegjorde en række virksomheder i Frankrig for deres tiltag for at beskytte biodiversiteten som led i Act4Nature-initiativet. For blot at nævne to eksempler fra rapporten. Forsikringsselskabet Axa har implementeret en nye måder at evaluere finansiel risiko på, som inddrager tab af biodiversitet i evalueringen, hvilket medvirker til at naturområderne opretholder eller styrker dets naturlige økosystemer. Det franske kosmetikfirma L’Oréal lovede, at ingen af dets produkter i 2020 ville være forbundet med nogen form for beskadigelse af naturområder i forbindelse med udledning af naturressourcer til deres produktion. Virksomheden vil også arbejde for at genoprette levesteder, der er blevet nedbrudt, især i Indonesien – et land med mange steder, der anerkendes internationalt, for at være særdeles kritisk at bevare.

Mens virksomhedernes individuelle engagementer er opmuntrende, skal der gøres mere af alle interessenter, herunder erhvervslivet. Dette vil kræve en “mainstreaming af biodiversitet”, som vil være et centralt fokus på den 14. konference mellem parterne i CBD i Egypten denne uge. På arrangementet vil Ms Dabaghi tilbyde et globalt forretningsperspektiv om, hvordan man kan nå disse mål.

Flere nyheder

Danske virksomheder styrker ulande med frihandel

Onsdag den 13. marts 2019 afholder ICC Danmark, Udenrigsministeriet, Danske Rederier og Mærsk et roundtable-møde, som skal få danske virksomheder med i en offentlig-privat alliance, der skal hjælpe ulande til at fjerne helt konkrete forhindringer […]

Læs mere
ICC’s årlige mæglingsuge

ICC afholdte årets største uddannelsesbegivenhed, ICC Mediation Week, i Paris i starten af februar. Mere end 500 studerende, ADR-praktikere og frivillige fra hele verden var samlet i en uge til læring, netværk og sjov. Studerende […]

Læs mere
Når bæredygtighed bliver mere end blot ”business care”

Industrisektoren verden over kan drage fordel af bæredygtighed. Michael Wilkins fastslår, at bæredygtighed ikke blot er tomme ord, men selv industrisektoren kan drage økonomiske fordele af bæredygtigt erhverv. Michael Wilkins, chef for Bæredygtig Finansiering, S&P […]

Læs mere