Bestyrelse

ICC Danmarks bestyrelse

ICC Danmarks bestyrelse består af repræsentanter fra hovedorganisationerne Dansk Industri, Dansk Erhverv, Danske Rederier, Landbrug og Fødevarer samt Finans Danmark.
Bestyrelsen er sammensat af de repræsentanter, som udpeges af de fem hovedorganisationer.

Bestyrelsen er ansvarlig for ICC Danmarks strategi og handlingsplan og vedtager alle de beslutninger, som relaterer sig til organisationens finansielle anliggender. Én gang årligt afholdes der generalforsamling, som samtidig udgør organisationens årlige bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmødet er forbeholdt ICC Danmarks bestyrelsesmedlemmer, mens den efterfølgende frokost også er åben for de danske eksperter.